شرایط و قوانین

  • استفاده ی شما از سرویس های این سایت به منزله پذیرفتن تمامی قوانین این وبسایت می باشد
  • کاربر موظف است قبل از خرید تمام توضیحات مرتبط با سرویس را مطالعه کند و آگاهی کامل نسبت به خرید خود داشته باشد
  • کاربر موظف است قبل از ثبت سفارش از عمومی بودن صفحه ی خود اطمینان حاصل کند و به هیچ عنوان صفحه  مورد نظر پرایویت نباشد
  • مسئولیت محتوای صفحات اجتماعی که ما به آنها خدمات میدهیم به عهده ما نمیباشد